Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Sandex 5litrů, Chlorový tekutý bělící a čistící prostředek

FIK-SANDEX
Skladem
122,00 Kč
Bez DPH
Sandex dezinfikuje a čistí 5000ml

 
Univerzální vysoce účinný prostředek s dezinfekčními a bělícími účinky. Spolehlivě likviduje viry ( včetně HIV a HBV ), bakterie, řasy, mikroskopické kvasinkové houby a plísně. Současně odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí textilie a dřevo.

Použití:
-K čištění a dezinfekci povrchu podlah nábytku, kuchyňského a sanitárního zařízení, kotců zvířat apod. Čištění a dezinfekce se provede roztokem 1l Sandexu na 10 l vody. předměty a plochy,které se dostávají do styku s potravinami a hračkami se po 0,5 hodinovém působení opláchnout vodou. k dezinfekci pitné vody ve studních se dávkuje 9 ml SANDEXU na každých 1000 l.
- Likvidace řas a dezinfekce bazénů : nejprve se nadávkuje 50 ml na každý m3 vody a čistota se udržuje následným dávkováním 25 ml SANDEXU na každý m3 vody v týdenních intervalech. U veřejných koupališť se dávky SANDEXU zdvojnásobují.
- Bělení záclon : provádí se roztokem 0,1l SANDEXU na 20 l vody. Po 1-2 hodinovém máčení se záclony důkladně vymáchají, popř.vyperou.

Symbol : Xi Dráždivý
R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R 36/38 Dráždí oči a kůži
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 50 Nesměšujte s jinými čistícími prostředky.

Složení : Chlornan sodný méně než 50 g/l(5%), EINECS 231-668-3.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Obal po dokonalém vymytí vodou možno likvidovat jako komunální odpad.Pokyny na bezpečné zneškodnění přípravku : rozředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu.
Chraňte před teplem!
Spotřebujte do data uvedeného na obalu.
175 ks
Product added to wishlist